8

Prioritati SNFP

June 22, 2016

Consiliul Național a hotarat liniile directoare ale activitatii SNFP pentru anul 2014, mai precis:

1  Pe plan revendicativ:

– modificarea statutului funcţionarilor publici în ceea ce priveşte protecţia juridică și asigurarea sistemului de promovare tip carieră;

– creşterea salariilor mici, astfel încât, pe aceeaşi funcţie publică, gradual, acestea să le ajungă pe cele mari;

– demararea procedurilor pentru încheierea Acordului Colectiv pentru funcţionari şi încheierea Contractului Colectiv de Muncă pentru personalul contractual.

Responsabili:  Sebastian Oprescu, Preşedinte SNFP şi vicepreşedinte CNSLR-FRĂŢIA şi Liviu Toader, Prim-vicepreşedinte SNFP.

2  Pe plan profesional:

2.1. – Demararea Programului de Pregătire Profesionalăprin Centrul de Pregătire Profesională al SNFP, începând cu ianuarie 2014. În acest sens se vor organiza două tipuri de cursuri:

  1. cursuri care abordează funcţia publică- curs general
  2. cursuri care abordează domeniul de activitate – cursuri specifice instituţiilor.

Liderii Naţionali vor organiza grupurile pe instituţii până la sfârşitul lunii noiembrie 2013. Atât grupurile cât şi cursurile vor fi avizate de Comitetul Sindical.

2.2 – Prelungirea poliţei de asigurare a riscului profesional până în 2014, inclusiv, dar pe tipuri de instituţii.

Coordonator: Alina Anghilina, Secretar General.

3  Pe planul serviciilor oferite membrilor SNFP:

  • Asigurarea riscului profesional- gratuit;
  • Acordarea de cursuri de pregătire profesională- gratuit;
  • Acordarea de servicii medicale- reduse şi gratuit;
  • Acordarea de consultanţă şi reprezentare juridică- gratuit;
  • Acordarea de facilităţi şi reduceri la biletele de odihnă şi tratament;
  • Acordarea de reduceri la sigurările RCA şi Casco.

Coordonator: Alina Anghilina, Secretar General

4  Pe plan organizatoricîn cadrul Adunării Generale s-a hotărât:

4.1. – Demararea procedurilor de autorizare a SNFP ca furnizor de servicii de formare profesională; până la data avizării Centrului de Pregătire Profesională va colabora în derularea programelor cu o firmă acreditată în acest sens, dar cu logistica SNFP.

4.2. – Reorganizarea organizaţiilor SNFP la nivelul instituţiilor naţionale, conduse de un lider naţional sau la nivel teritorial pentru administratia publica locala de lideri directori, responsabili în:

a – reprezentarea membrilor SNFP în relaţia cu conducătorul naţional al instituţiei, conducatorul regional si judetean;

b – derularea programelor SNFP de pregătire profesională;

c – asigurarea acordării serviciilor SNFP pentru membri, fără discriminare;

d – impreună cu departamentele de specialitate ale SNFP, de gestionarea fondurilor sindicale pe instituţie.

Personalizarea activităţii SNFP pe tipuri de instituţii naţionale sau judetene se impune având în vedere nevoia finanţării serviciilor oferite membrilor, precum şi acordarea ajutoarelor pentru membrii aflaţi în situaţii deosebite.