Calificare pentru dezvoltare si sanse pentru femei – CALIFEM – ID 134911

Obiectivul general al proiectului il constituie consolidarea accesului la ocupare si a pozitiei pe piata muncii a persoanelor majoritar de sex feminin, acestea consitituind persoane care apartin grupurilor vulnerabile.
Obiectivul vizeaza realizarea de cursuri de calificare si initiere pentru 616 persoane majoritar de sex feminin. Obiectivul se incadreaza in obiectivul general al POSDRU-ului in sensul ca se contribuie intr-o maniera directa la dezvoltarea capitalului uman pe de o parte si pe de alta parte se procedeaza la corelarea educatiei implicit a competentelor fortei de munca cu cererea de forta de munca. Se procedeaza la acest lucru prin intermediul cursurilor de formare profesionala realizate in cadrul proiectului. Toate cursurile de formare profesionala se vor finaliza cu diplome recunoscute pe piata muncii. Rolul acestor cursuri constituie o masura activa in favoarea grupurilor vulnerabile, in cazul nostru a persoanelor de sex feminin, in vederea consolidarii pozitiei pe piata muncii si a facilitarii accesului la ocupare. Competentele dobandite ofera sansa grupului tinta la o cariera profesionala si la avansarea ulterioara in cariera. Pe termen lung, pe langa stabilitatea unui loc de munca persoanele integrate in cadrul proiectului pot participa la cursuri de perfectionare si de specializare si pot obtine venituri suplimentare coroborand cu dezvoltarea carierei profesionale.

Obiective specifice ale proiectului:
OS1. Implementarea prezentului proiect in conformitate cu cerintele specifice Fondului Social European si a contractului de finantare. Obiectivul corespunde activitatilor 1,2,3. Obiectivul se refera la activitatile transversale si vizeaza implementarea proiectului in conformitate cu legislatia nationala si europeana aferente Fondului Social European.
OS2. Cresterea accesului la ocupare a persoanelor de sex feminin din regiunile Bucuresti-Ilfov, Nord Est, Sud-Vest Oltenia prin implicarea a 224 persoane in cursuri de initiere si a 504 persoane in cursuri de calificare. Obiectivul corespunde activitatilor 4 si 5. Obiectivul specific 2 vizeaza realizarea de cursuri de initiere dupa cum urmeaza: 224 persoane vor participa la cursurile de initere astfel: 56 persoane la cursul de Manager Proiect, 56 persoane cursul Auditor Calitate, 56 persoane cursul de Competente Antreprenoriale si 56 persoane cursul de Evaluator proiecte si realizarea de cursuri de calificare astfel: 196 persoane curs calificare Administrator imobile (cod 5121.2.3) si 196 persoane curs calificare Operator Introducere si Validare Date (cod 4113.2.1) si 112 persoane curs de calificare nivel 1 (babysitter-51331.1 si/sau ingrijitor batrani la domiciliu 5133.1.2). Toate cursurile organizate vor fi finalizate cu diploma recunoscuta pe piata muncii. Proiectul contribuie intr-o maniera directa la indeplinirea obiecitvului specific axei prioritarea 6 deoarece acesta vizeaza incluziunea sociala a persoanelor ce apartin grupurilor vulnerabile precum si consolidarea pozitiei pe piata muncii a acestora.

Grupul tinta aferent proiectului este de 728 persoane din regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud Vest Oltenia, Nord Est si Centru.
Aceste vor participa la cursuri de calificare – 504 de persoane si la cursuri de initiere 224 persoane. Proiectul contribuie intr-o maniera directa la indeplinirea indicatorilor mentionati in cadrul DCI prin intermediul activitatilor transversale dar si prin intermediul activitatilor de formare realizate dupa cum urmeaza: indicator de program: Numărul participantilor femei la programele de calificare/recalificare – 504, Ponderea participantilor la programele de calificare/recalificare care obtin certificare – 90%, Număr de participanti la instruire – acces pe piata muncii 728, Număr de evenimente de comunicare si promovare – acces pe piata muncii – 30, Număr de participanti la instruire certificati – acces pe piata muncii – 656.

 

Curs manager proiect –  Bucuresti

 

Curs evaluator proiecte  – Targoviste

 

Curs Auditor in domeniul calitatii – Toplita

 

Curs competente antreprenoriale – Calarasi